Интернет доставчик

В с. Долни Окол има един доставчик на интерен, който се доставя чрез антени от гр. Самоков. Мрежата в селото е основно оптична, като определени участъци с LAN кабел които предстой да бъдат обновени.
Фирмата доставчик е
ЕТ Диамант-100-Христо Шипочки
Лице за контакт: Христо Ангелов Шипочки
Телефон: 0888 136565
е-mail: dancefm@mail.bg
Адрес за кореспонденция: гр. Самоков 2000, бул. 'България' № 30